Losy w organizmie

Losy w organizmie. Chinidyna wchłania się z przewodu pokarmowego, a eliminowana jest z organizmu przez nerki w 15-40% w postaci nie zmienionej lub na skutek biotransformacji w wątrobie w postaci (60-80%) licznych metabolitów. Niektóre z nich są aktywne farmakologicznie. Biologiczny okres półtrwania chinidyny waha się u różnych osób w granicach 5-12 h. Wydłuża się on poza te granice u chorych z marskością wątroby, niewydolnością serca oraz u osób w podeszłym wieku. Chinidyna wiąże się w 70-95% z białkami osocza, zwłaszcza z albuminami. Działa więc znacznie silniej toksycznie u chorych z hipoproteinemią.

Działania niepożądane i toksyczne. U 4% leczonych chinidyną występuje utrata przytomności. Jej przyczyną jest występowanie napadów tachyarytmii pochodzenia komorowego. Często występują nudności i wymioty (21%), biegunka (40%), szum w uszach i zawroty głowy (11%). Rzadko u chorych występuje idiosynkra- zja, charakteryzująca się wysypką skórną, gorączką, trombocytopenią, niedokrwistością hemolityczną, ciężkim uszkodzeniem wątroby. Ponieważ takie nieprzewidziane niebezpieczeństwo zagraża, przed podaniem dawki leczniczej należy podać doustnie dawkę próbną, wynoszącą 50-100 mg siarczanu chinidyny. Innym bardzo ciężkim powikłaniem może być wystąpienie napadowego częstoskurczu komorowego, grożącego śmiercią.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>