Martwica wątroby

Martwica wątroby należy do typowych zmian w głodzie białkowym. Zasadniczą jej przyczyną jest nie tylko ilościowy, ale również jakościowy niedobór białek, szczególnie brak aminokwasu metioniny, znajdującego się między innymi w białku sera – kazeinie. Należy zaznaczyć, że martwica wątroby nie powstaje wyłącznie w niedoborze białkowym, ale może być wywołana również innymi czynnikami (w zatruciach środkami chemicznymi, lekami, w zakażeniach wirusowych i in.).

Marskość wątroby (ryc. 43) jest również procesem, na przebieg którego wybitny wpływ ma niedobór białkowy, a zwłaszcza brak metioniny. Marskość wątroby polega na jej zwłóknieniu. Rozrost tkanki łącznej zaczyna się od żyły wrot- nej i jej odgałęzień. Grupy zrazików w całej wątrobie zostają pooddzielane od siebie grubymi pierścieniami tkanki łącznej. Wątroba staje się mała, twarda, o guzowatej powierzchni. Na skutek ucisku przez tkankę łączną komórki wątrobowe ulegają zanikowi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>