MECHANIZM DZIAŁANIA LEKÓW MOCZOPĘDNYCH

Wszystkie leki moczopędne, niezależnie od mechanizmu ich działania, upośledzają wchłanianie zwrotne NaCl i H,0. W zależności od mechanizmu ich działania podzielono je na 5 następujących grup:

– a) leki moczopędne działające osmotycznie,

– b) inhibitory anhydrazy węglanowej (są to leki moczopędne działające na bliższe kanaliki nerkowe),

– c) inhibitory koprzenośnika Na+2C1-K+ (należą do nich diuretyki „pęt- lowe”),

– d) inhibitory koprzenośnika Na+Cl~ segmentu kanalika dystalnego, umiejscowionego między końcem grubościennego kanalika ramienia wstępującego pętli nefronu, a kanalikiem łączącym (należą do nich diuretyki tiazydowe i tiazydopo- dobne),

– e) leki blokujące kanały sodowe cewek zbiorczych (do nich należą diuretyki oszczędzające jony potasowe).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>