MECHANIZM DZIAŁANIA

Leki (3-adrenolityczne są konkurencyjnymi antagonistami amin katecholowych w zakresie ich działania na receptor |3-adrenergiczny. Połączenie z receptorem jest odwracalne poprzez zwiększenie dawki agonisty.

Strukturalnie LBA są pochodnymi izoprenaliny. Większość stosowanych leków z tej grupy to pochodne 2-arylo-l-aminoetanolu-2 lub 3-aryloksy-l-aminopropa- nolu-2. Charakter bocznego łańcucha determinuje powinowactwo do receptora, a rodzaj podstawników w pierścieniu aromatycznym decyduje, czy efektem będzie aktywacja lub blokada oraz jaki jest stosunek działania agonistycznego do antagonistycznego, jaka jest wybiórczość wobec receptorów Pj lub (32, a także jakie są niektóre właściwości farmakokinetyczne. Asymetryczny węgiel powoduje istnienie 2 izomerów optycznie czynnych. Lewoskrętne izomery są 40-100 razy silniejszymi antagonistami amin katecholowych niż izomery prawoskrętne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>