MECHANIZM POWSTAWANIA OBRZĘKÓW

Obrzęki powstają wskutek działania różnych czynników i wskutek różnych mechanizmów. Mechanizm powstania obrzęków można sprowadzić jednak do kilku zasadniczych czynników, są to:

– 1) zwiększenie ciśnienia hydrodynamicznego krwi w żyłach wskutek zastoju krwi w układzie żylnym, – 2) zwiększenie ciśnienia osmotycznego krwi wskutek wzrostu stężenia soli mineralnych w osoczu w następstwie chorób nerek,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>