MECHANIZM REGULACJI CIEPŁOTY CIAŁA

Człowiek należy do istot stałocieplnych, tzn. utrzymuje ciepłotę swego ciała na stałym poziomie niezależnie od temperatury otoczenia.

Ciepło w ustroju żywym wytwarza się w czasie procesów przemiany materii. Ilość wytwarzanego ciepła zależy od natężenia tych procesów. Mięśnie dostarczają około 40% wytwarzanego ciepła. Ilość ta może wzrastać nieraz bardzo znacznie, zależnie od wielkości wykonywanej pracy fizycznej. Wątroba dostarcza 30% ciepła. Jest to bardzo dużo, biorąc pod uwagę nieznaczny ciężar wątroby w stosunku do całego ciała. W wątrobie jednak, tym laboratorium ustroju, odbywają się niezwykle intensywne procesy przemiany materii. Po-zostałe 30% dostarczają inne narządy, jak np. gruczoły wewnętrznego i zewnętrznego wydzielania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>