Morycyzyna

Jak dotąd okazała się lekiem bezpieczniejszym od wymienionych powyżej, rzadziej wywołuje działanie proarytmiczne.

Zmniejsza przewodnictwo w węźle przedsionkowo-komorowym i komorach serca. Działa inotropowo ujemnie. Jest w 99% biotransformowana w wątrobie do kilkudziesięciu metabolitów. Z działań niepożądanych może wywoływać proaryt- mię, blok serca, nudności, wymioty i zawroty głowy. Cymetydyna, hamując jej metabolizm, nasila jej toksyczność. Morycyzyna zwiększa stężenie teofiliny w osoczu, może więc zwiększyć częstość objawów niepożądanych obserwowanych po teofilinie.

Morycyzynę stosuje się w ciężkich zaburzeniach rytmu komorowego w dawkach początkowych 200 mg co 8 h, a następnie zwiększając dawki o 50 mg co 3 dni dochodzi się do dawek 300 mg co 8 h.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>