Na 6 wchłanianych jonów Na+

Na 6 wchłanianych jonów Na+ 3 są wydalane z komórki przez Na+K+-ATPazę, pozostałe 3 dostają się do krwi paracelularnie, natomiast wszystkie jony Cl- wchłaniane są transcelularnie. Wszystkie diuretyki pętlowe (furosemid, bumetanid, piretanid, torasemid, a*zosemid) wiążą się z jednym miejscem chwytnym dla Cl koprzenośnika Na+2C1_K+, blokując przez to luminalne wchłanianie Na+ przez komórki kanalikowe. Jak widać na ryc. 3.Ib przy blokadzie koprzenośnika Na+2C1“K+ aktywność Na+K_+-ATPazy i zużycie ATP są bardzo małe. Wynika stąd wniosek, że diuretyki pętlowe wykazują działanie ochronne na nabłonek kanalikowy, zmniejszają zarówno zapotrzebowanie na tlen, jak i substraty energetyczne.

Działanie diuretyków pętlowych jest bardzo silne. Przy ich stosowaniu aż 20-30% ładunku kłębuszkowego Na+ może ulec wydaleniu z moczem. Nadmier- j ‚ Anhydraza węglanowa H2C03-m-HjCO

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>