Narząd

Narząd, którego komórki uległy stłuszczeniu, jest powiększony, o barwie szarożółtawej i kruchym miąższu. Mechanizm powstawania zwyrodnienia tłuszczowego polega najczęściej:

– 1) na uwidocznieniu się tłuszczu wewnątrzustrojowego wchodzącego w skład struktury plazmy komórkowej zachodzi to wówczas, gdy na skutek uszkodzenia komórek ulegają rozbiciu połączenia chemiczne między cząsteczkami tłuszczów i białek, a składniki tłuszczu lub ciał tłuszczowych wyzwalają się w postaci wolnej. Jest to właściwe zwyrodnienie tłuszczowe

– 2) na nadmiernym gromadzeniu się tłuszczu pokarmowego w komórkach. Występuje to w zaburzeniach procesów spalania lub syntezy tłuszczu w komórkach. Jest to tzw. nacieczenie tłuszczowe, które spotyka się najczęściej w wątrobie. Pod- stwowym warunkiem prawidłowego spalania tłuszczów w wątrobie jest obecność w komórkach wątrobowych glikogenu oraz pewnych aminokwasów, zwłaszcza metioniny, która wpływa na właściwe działanie fermentów rozkładających tłuszcze (tzw. fermentów lipolitycznych). W głodzie węglowodanowym i białkowym, gdy brak jest glikogenu i metioniny, tłuszcz nacieka wątrobę gromadząc się w jej komórkach na miejsce glikogenu. Tłuszcz gromadzi się w wątrobie, stanowiąc niekiedy do 45% jej wagi (prawidłowo 3%). Może to doprowadzić do marskości lub martwicy wątroby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>