NASTĘPSTWA MARTWICY

Następstwa martwicy zależą od rodzaju tkanki lub narządu, który uległ martwicy, i od rozległości procesu, a wynikają z upośledzenia czynności narządu, oraz szkodliwego działania ogniska martwiczego na ustrój. Martwica części ośrodkowego układu nerwowego może np. powodować śmierć, jeśli ognisko martwicze powstaje w obrębie ważnych dla życia ośrodków (oddechowego, naczynioruchowego). W innych przypadkach, gdy martwica dotyczy substancji białej lub szarej półkul mózgowych, mogą występować porażenia. W przypadkach nie kończących się zgonem tkanka martwicza ulega wchłonięciu, powstaje jama, czyli ‚torbiel. Również śmiertelnie kończyć się może martwica mięśnia sercowego, wywołana niedokrwieniem (zawał mięśnia sercowego). Natomiast zawały innych narządów (nerki, śledziony) mogą nie powodować poważniejszych zaburzeń.

Ogólne szkodliwe działanie ogniska martwicy polega na tym, że z ogniska tego wchłaniają się produkty rozpadu tkanek, które zatruwają ustrój. W następstwie mogą powstać ogólnoustrojowe odczyny (np. gorączka, odczyny alergiczne) oraz zwyrodnienie komórek narządów miąższowych. Odrębnym zagadnieniem są następstwa wtórnych zakażeń tkanki martwej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>