NASTĘPSTWA OBRZĘKÓW

Następstwa obrzęków zależą od – 1) czasu trwania obrzęku, – 2) umiejscowienia obrzęku. Obrzęki długotrwałe wywołują zmiany anatomopatologiczne’ w tkankach, a mianowicie zwyrodnienie komórek i odczynowy rozrost tkanki łącznej, prowadzący do zwłóknienia i stwardnienia narządu, co trwale upośledza jego czynność. Obrzęki krótkotrwałe powodują przejściowe upośledzenie czynności narządu.

W zależności od umiejscowienia obrzęku mogą powstawać różne zaburzenia. Obrzęk mózgu może spowodować utratę przytomności, zahamowanie czynności ośrodków wegetatywnych i zgon. Obrzęk płuc upośledza wymianę gazów między powietrzem atmosferycznym a krwią i przy znacznym nasileniu powoduje zgon z uduszenia. Obrzęk krtani może spowodować uduszenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>