Następstwa stłuszczenia

– 3)Następstwa stłuszczenia w zatruciach, szczególnie alkoholem, fosforem, arsenem, chloroformem, – 4) w chorobach zakaźnych (działanie jadów bakteryjnych).

Następstwa stłuszczenia zależą przede wszystkim od nasilenia zmian. Lekkie postacie są odwracalne, postacie ciężkie prowadzą do martwicy komórek. Stłuszczenie komórek mięśnia sercowego prowadzi do osłabienia sprawności skurczowej serca, a tym samym do niewydolności krążenia. Stłuszczenie wątroby wywołuje zaburzenie przemiany materii i procesów odtruwania. Dochodzi do marskości wątroby lub martwicy jej zra-zików. Stłuszczenie nerek, tzw. nerczyca tłuszczowa, wywołuje ciężkie zaburzenia ich czynności wydalniczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>