NIEDOROZWÓJ

Stwierdzenie u jakiegoś osobnika, np. na sekcji lub w czasie operacji, narządu mniejszego niż prawidłowo być powinien nie zawsze świadczy o zaniku. Narząd taki mógł nigdy nie osiągnąć prawidłowej wielkości wskutek zahamowania jego rozwoju przez, różne czynniki.

Niedostateczny rozwój narządu nazywamy niedorozwojem (hypoplasia). Czasem rozwój narządu zatrzymuje się w stadium małego zawiązka. Takie nierozwinięcie się zawiązka nazywamy aplazją (aplasia).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>