Niewybiórcze leki P-adrenolityczne

Dochodzi do zmniejszenia minutowej objętości wyrzutowej serca. W pierwszym okresie leczenia – czasem bardziej długotrwale – stwierdza się zwiększenie oporu obwodowego. Działanie to nie dotyczy labetalolu i celiprololu.

Niewybiórcze leki P-adrenolityczne powodują najpewniej mniejszy skutek obniżający ciśnienie rozkurczowe. Leki P-adrenolityczne powodują obniżenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego zarówno w pozycji leżącej, jak i stojącej. Nie wywołują jednak, w odróżnieniu od wielu innych leków hipotensyjnych, hipotonii ortostatycznej. Dodatkowo leki te „wygładzają” podwyższenie ciśnienia stwierdzane w czasie obciążenia fizycznego lub psychicznego. Jednak utrzymuje się adaptacyjny wzrost ciśnienia w czasie wysiłku. LBA są skuteczniejsze u osób rasy białej niż czarnej. Udało się wykazać, że LBA zmniejszają przerost mięśnia komory lewej wtórny do nadciśnienia tętniczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>