Obraz mikroskopowy zwyrodnienia tłuszczowego wątroby

Obraz mikroskopowy zwyrodnienia tłuszczowego wątroby: wokół żyły środkowej zrazika komórki wątrobowe wypełnione kroplami tłuszczu po stronie lewej miąższ prawidłowy.

Marskość wątroby może być poprzedzona przez zwyrodnienie tłuszczowe (ryc. 42), które jest następstwem braku metioniny oraz choliny ciała te chronią wątrobę przed nadmiernym odkładaniem się tłuszczu w jej komórkach.

Marskość wątroby występować może również na tle przebytych zapaleń lub zatruć miąższu wątroby, na tle zastoju żółci, alkoholizmu itp. Zwykle marskość poprzedzona jest przez stłu- szczenie, co wskazuje na istotną rolę niedoboru białka w tej sprawie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>