Obrzęk głodowy

Obrzęk głodowy. Puchlina opłucna i brzuszna, obrzęk moszny i kończyn dolnych. przez to ciśnienia onkotycznego. Interesujące jest, że w chorobie głodowej w obozach koncentracyjnych stwierdzano u ludzi znajdujących się w tych samych warunkach raz postać obrzękową,, u innych zaś osobników postać z wysuszeniem ustroju (tzw. muzułmanie) .

Niedożywienie mniejszego stopnia, nie prowadzące jeszcze do> choroby głodowej, odbija się również bardzo ujemnie na ustroju.. Zwiększa się wtedy wrażliwość na czynniki szkodliwe, ulegają obniżeniu zdolności przystosowawcze. Występują zwyrodnienia, narządów miąższowych, zmiany we krwi, w ośrodkowym układzie nerwowym i in.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>