OBRZĘKI

Leki moczopędne znalazły zastosowanie w leczeniu obrzęków pochodzenia sercowego, wątrobowego, nerkowego i innych stanów chorobowych charakteryzujących się przewodnieniem.

Obrzęki pochodzenia sercowego. Leki moczopędne stosuje się w leczeniu zarówno ostrych zaburzeń czynności serca (obrzęk płuc), jak i przewlekłej zastoinowej niewydolności krążenia. W ostrym obrzęku płuc (spowodowanym niewydolnością komory lewej serca) podaje się dożylnie leki moczopędne pętlowe. Po podaniu tych leków obserwuje się często u takich chorych poprawę stanu klinicznego, zanim wystąpi działanie diuretyczne. U chorych z przewlekłą za- stoinową niewydolnością serca poprawa stanu klinicznego po stosowaniu diurety- ków jest spowodowana głównie „odwodnieniem” płuc oraz zmniejszeniem pracy mięśni oddechowych, uwarunkowanym zwiększeniem podatności płuc.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>