Obrzęki alergiczne

Obrzęki alergiczne (np. obrzęk Ouinckego) powstają jako jeden z objawów odczynu alergicznego. Mechanizm ich polega na zaburzeniach naczynioruchowych i uszkodzeniu śródbłonków włośniczek przez histaminę (patrz „Alergia”).

Obrzęki nerwowe powstają na tle zaburzeń naczynio- ruchowych oraz upośledzeniu trofiki naczyń włosowatych. Występują one gwałtownie, napadowo, trwają krótko i ustępują bez śladu. Umiejscowiają się głównie w tkance podskórnej twarzy oraz błonach śluzowych górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>