Obrzęki głodowe

Obrzęki głodowe, czyli charłacze, występują w chorobie głodowej oraz w przewlekłych chorobach wyniszczających, jak np. nowotwory złośliwe, gruźlica. Główną przyczyną tych obrzęków jest zmniejszenie ilości białka w osoczu krwi. Czynnikiem współdziałającym są zaburzenia w odżywianiu śródbłonków naczyniowych, co zwiększa ich przepuszczalność. Obrzęki głodowe są obrzękami ogólnymi (ryc. 32).

Obrzęki toksyczne powstają wskutek uszkodzenia śródbłonków włośniczek substancjami trującymi. Obrzęki tego typu występują po ukłuciu przez owady, po ukąszeniu przez węże, oparzeniu pokrzywą oraz pod wpływem działania różnych środków chemicznych (np. fosgen, sole metali ciężkich).

Obrzęki zapalne są obrzękami miejscowymi, powstającymi w obrębie ogniska zapalnego. Przyczyną tych obrzęków jest przede wszystkim uszkodzenie śródbłonków naczyń włosowatych toksynami bakteryjnymi lub produktami rozpadu tkanek (histamina). Równocześnie w ognisku zapalnym dochodzi wskutek rozpadu tkanek do zwiększenia ciśnienia onkotycznego i osmotycznego, co powoduje przyciąganie wody z naczyń (patrz „Zapalenie”).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>