OBRZĘKI

Obrzęk (oedema) jest to nadmierne nagromadzenie się wody w tkankach. Nadmiar wody może być związany przez koloidy tkankowe – mówimy wtedy o obrzęku utajonym.. Gdy zostanie przekroczona zdolność wiązania wody przez koloidy tkankowe, woda zaczyna się gromadzić w wolnych przestrzeniach tkankowych lub w jamach ciała (obrzęk jawny).

Nagromadzenie się wody w jamach ciała nazywamy puchliną wodną. Puchlina wodna w obrębie jamy otrzewnowej nosi nazwę puchliny brzusznej – asciles, w jamie opłucnej • hydiothorcix, w worku osierdziowym – hydroperlc.ardiwn, w jamie czaszkowej – hydrocephalus (wodogłowie). Obrzęk tkanki łącznej podskórnej nazywamy anasarca. Nagromadzenie się nadmiernej ilości wody w całym ustroju nazywamy obrzękiem ogólnym (oedema universale lub hydrops universalis).

Płyn obrzękowy jest cieczą przypominającą składem osocze krwi, jednak o mniejszej zawartości białka. Może niekiedy zawierać niewielką domieszkę składników morfotycznych – krwinek białych lub rzadziej czerwonych. Płyn obrzękowy występujący w ognisku zapalnym nazywamy wysiękiem (exsuda- tum), w stanach niezapalnych zaś przesiękiem (transsu- datum). Przesięk zawiera około 2% białka, wysięk 2 razy więcej, co zależy od większej przepuszczalności ścian naczyń w zapaleniu, a zwłaszcza od większego uszkodzenia śródbłonków naczyniowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>