Oczopląs

Działania niepożądane i toksyczne. Oczopląs, ataksja, stan przedśpiączkowy, znaczny spadek ciśnienia krwi, zatrzymanie oddechu, czynności serca, blok serca lub migotanie komór są ciężkimi powikłaniami stosowania fenytoiny. Do innych działań niepożądanych należą nudności, zawroty głowy, wysypki skórne, przerost dziąseł, niedokrwistość megaloblastyczna, leukopenia, agranulocytoza, zaburzenie czynności nerwów obwodowych, hiperglikemia.

Interakcje. Fenytoina powoduje szkodliwe interakcje z izoniazydem, fenyl- butazonem, lekami ataraktycznymi, neuroleptycznymi, dikumarolem i alkoholem.

Przeciwwskazania. Uczulenie, ostra niewydolność wątroby i nerek, ciąża, blok serca, ciężka cukrzyca. Zastosowanie lecznicze. Głównym wskazaniem są niemiarowości wywołane glikozydami nasercowymi. Jej zastosowanie w innych niemiarowościach pochodzenia komorowego jest ograniczone. W czasie leczenia fenytoiną jest wskazane oznaczanie jej stężenia w osoczu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>