Oddawanie ciepła

Oddawanie ciepła z ustroju odbywa się głównie przez skórę (87%) oraz przez drogi oddechowe (13%) przez promieniowanie, przewodnictwo (konwencję) i parowanie potu.

Promieniowanie ciepła przez skórę stanowi przeciętnie 80% oddawanego przez ustrój ciepła. Wypromieniowanie ciepła zależy od ukrwienia skóry-przy rozszerzonych naczyniach krwionośnych (zaczerwieniona skóra) ustrój wypromieniowuje znacznie więcej ciepła niż przy zwężonych (blada skóra). Poza tym intensywność promieniowania zależy od temperatury otoczenia – odbywa się tylko w temperaturze niższej od ciepłoty ciała i jest tym większa, im większa jest różnica temperatury otoczenia i ustroju.

Przewodnictwo, czyli konwekcja, polega na utracie ciepła przez ogrzewanie przylegających do powłok ciała cząstek powietrza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>