ODDZIELANIE

Oddzielanie (demarcatio) jest formą uprzątania zaka-żonych ciał obcych pochodzenia zewnątrzustrojowego. Bakterie znajdujące się w obrębie ciała obcego wywołują odczynowy proces zapalny, tzw. zapalenie demarkacyjne. Wytwarzająca się w przebiegu tego zapalenia ziarnina zapalna jest bardzo bogata w leukocyty gromadzące się zwłaszcza w powierzchownych warstwach ziarniny. Leukocyty rozpuszczają pograniczną warstwę tkanki, oddzielając martwą tkankę lub obce ciało od tkanek zdrowych. Oddzielona w ten sposób część tkanki nazywa się m a r- twakiem (sequester).

Do cech charakteryzujących proces oddzielania, różniących go od organizacji, należy intensywny odczyn zapalny i powstanie wału lub torebki z ziarniny zapalnej, ostro odgraniczającej tkankę martwą od zdrowej.

Jeśli proces toczy się na powierzchni jakiegoś narządu, martwa tkanka odpada, a ziarnina ulega zbliznowaceniu. Przykładem takiego sposobu usuwania ciał obcych jest oddzielenie martwego (np. odmrożonego) palca od kończyny lub oddzielenie strupów od ściany jelita w durzę brzusznym. Jeśli proces toczy się w głębi tkanek, jednak bliskich powierzchni ciała (drzazga, wgnieciony pociskiem strzęp ubrania, matrwy odłamek kostny itp.), wówczas leukocyty rozpuszczają tkanki tak długo, dopóki nie nastąpi przebicie ogniska zapalnego na zewnątrz. Powstający w ten sposób kanał nazywamy przetoką (!istula). Przez przetokę ciało obce lub martwak zostaje często usunięty na zewnątrz, a jama i przetoka wypełniają się ziarniną i następnie bliznowacieją.

One comment to ODDZIELANIE

  • Merys  says:

    Naprawde ludzie cialo jest niesamowite!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>