OKREŚLENIE I MECHANIZM POWSTAWANIA

Zanik (atrophia) jest to proces polegający na stopniowym zmniejszaniu się masy narządu. Spowodowany jest on zmniejszaniem się masy poszczególnych komórek danego narządu, przy czym liczba komórek się nie zmienia. W zanikach dalej posuniętych zmniejsza się również liczba komórek, co może niekiedy doprowadzić do prawie całkowitego zaniku narządu. Zanik jest wyrazem względnej przewagi procesów rozpadu (dysymilacji) nad procesami przyswajania (asymilacji), przy czym:

– a) procesy asymilacji mogą być prawidłowe, lecz przeważa dysymilacja. Powstaje wówczas względny, niedobór materiałów energetycznych i komórki spalają własną protoplazmę. Taki mechanizm występuje np. w gorączce

– b) dysymilacja jest na prawidłowym poziomie, ale asymilacja obniża się z powodu braku składników odżywczych (głód)

– c) natężenie obydwu procesów jest obniżone, jednakże proces dysymilacji przeważa. Takie warunki występują u starców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>