OKREŚLENIE MARTWICY

Martwica (necrosis) jest to obumarcie tkanek lub narządów w ustroju żywym na skutek nagłego zahamowania w nich procesów przemiany materii. Martwica następuje zwykle pod wpły- wem nagłego miejscowego działania czynników szkodliwych, o dużym nasileniu.

Od martwicy należy odróżnić powolne obumieranie tkanek (necrobiosis). Stopniowe obumieranie tkanek trwa w ciągu całego życia. Komórki starsze, zużyte, obumierają i zostają zastąpione przez rozmnażające się komórki młodsze. Dotyczy to zwłaszcza komórek nabłonkowych, które stale się złuszczają na powierzchni skóry i błon śluzowych. Także krwinki białe i czer-wone obumierają stale w ciągu życia. Powolne obumieranie wszystkich tkanek ustroju zachodzi w okresie między śmiercią kliniczną a biologiczną. Pojęcie śmierci biologicznej jest równoznaczne z obumarciem wszystkich komórek i tkanek ustroju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>