OKREŚLENIE ZMIAN POSTĘPOWYCH

Zmianami postępowymi nazywamy odczyny tkankowe, polegające na powiększaniu lub mnożeniu się komórek i innych elementów tkankowych. Zmiany postępowe występują w waruhlcach fizjologicznych i patologicznych. Są odczynami wyrównawczymi, dostosowującymi ustrój do zmienionych warunków i prowadzą do naprawy i odbudowy zniszczonych lub zużytych części tkanek.

Warunkiem powstania zmian postępowych jest przewaga procesów przyswajania (asymilacji) nad procesami rozpadu (dysy- milacji), gdyż dzięki procesom, asymilacji komórki mogą powiększać swą masę, odrastać i rozmnażać się.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>