Ośrodek termoregulacji

Na przemianę materii ośrodek termoregulacji wpływa tak bezpośrednio (przez troficzne włókna współczulne, przez wpływ na skurcze mięśni gładkich i prążkowanych), jak i pośrednio przez wzmożenie wydzielania1 odpowiednich hormonów, np. tyroksyny czy insuliny. Na oddawanie ciepła ośrodek ten wpływa za pośrednictwem nerwów naczynioruchowych oraz nerwów wy- dzielniczych gruczołów potowych.

Ośrodek termoregulacji reguluje ciepłotę ustroju pod wpływem bodźców środowiska zewnętrznego, którymi są zmiany temperatury otoczenia.

Wahania temperatury powietrza oraz ruch powietrza (wiatr) drażnią skórne receptory ciepła i zimna oraz receptory dotykowe. Wywołuje to na drodze odruchowej poprzez ośrodek termoregulacji odpowiednie wzmożenie lub osłabienie produkcji ciepła i wzmożenie lub zahamowanie jego oddawania. Oziębienie skóry powoduje za pośrednictwem ośrodka termoregulacji jej zblednięcie, co zabezpiecza ustrój przed dalszą utratą ciepła, następnie wywołuje skurcz mięśni gładkich skóry („gęsia skóra”) i dreszcze, powodując wzmożenie produkcji ciepła. Podwyższona ciepłota otoczenia drażniąc receptory ciepła, powoduje rozszerzenie naczyń skórnych, wzmożenie wydzielania polu i zahamowanie procesów przemiany materii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>