Ostatnio zwraca się uwagę na zapobieganie przez niewybiórcze LBA

Nowością jest stwierdzenie, że LBA mogą ingerować w gospodarkę lipidową. Działanie to sprowadza się przede wszystkim do zwiększenia stężenia tri- glicerydów oraz zmniejszenia stężenia cholesterolu frakcji HDL i prawdopodobnie jest spowodowane hamowaniem aktywności lipazy lipoproteinowej. Jest ono mniej wyraźne przy stosowaniu leków działających wybiórczo lub obdarzonych wewnętrzną aktywnością sympatomimetyczną. Labetalol, dzięki równoczesnemu hamowaniu receptorów a, ma być pozbawiony tych właściwości.

Ostatnio zwraca się uwagę na zapobieganie przez niewybiórcze LBA zmniejszaniu stężenia jonów potasowych w surowicy krwi wywołanego pobudzeniem receptorów (32. Działanie to może być istotne w warunkach ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego z towarzyszącym „wysiewem” adrenaliny i zaburzeniami rytmu serca.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>