OTORBIANIE

Proces otorbiania (capsulatio) dotyczy ciał obcych ze- wnątrzpochodnych, niezakażonych, a nie podlegających rozpuszczeniu, jak np. pociski karabinowe. Wokół takiego ciała rozrasta się tzw. ziarnina wokół ciał obcych, czyli ziarnina nieza- palna, składająca się z komórek układu siateczkowo-śródbłon- kowego, głównie z histiocytów. Komórki te otaczają ciało obce gęstym wałem, przyjmując niekiedy postać komórek olbrzymich, wielo jądrowych, o różnorodnych kształtach. Bardziej na obwodzie rozrasta się tkanka łączna właściwa, która szybko przekształca się we włóknistą, zbitą tkankę bliznowatą. W ten sposób ciało obce ulega odizolowaniu od zdrowych tkanek przez zbitą, szczelną torebkę łącznotlcankową, co chroni zdrowe tkanki przed drażnieniem.

Drobne, nierozpuszczalne ciała obce zostają sfagocytowane przez makrofagi układu siateczkowo-śródbłonkowego, z którymi dostają się bądź do węzłów chłonnych, bądź też zostają na stałe osadzone w tkance łącznej. Dotyczy to zwłaszcza pyłu węglowego. Nagromadzony w tkance łącznej śródmiąższowej, płucach i węzłach chłonnnych pył węglowy daje obraz tzw. pylicy płuc i węzłów chłonnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>