Zwyrodnienie szkliste

Stąd też szklisto zwyrodniała tkanka łączna pozbawiona jest komórek i naczyń krwionośnych, tworząc jednolitą, białawą, połyskującą tkankę, jaką widzimy w starych bliznach.

Zwyrodnienie szkliste rozwija się między innymi w następstwie przebytych zapaleń, zwłaszcza przewlekłych. Szczególnie często spotyka się je w starzejącej się tkance ziarninowej, tworzącej bliznę. Ponadto zwyrodnienie szkliste spotykamy w błonie wewnętrznej tętnic w przebiegu miażdżycy i w kłębkach nerkowych w przebiegu przewlekłego zapalenia kłębkowego nerek oraz w przebiegu choroby gośćcowej.

Czytaj Więcej

Dna występuje zwykle w wieku starszym

Do dny moczanowej usposabia konstytucja artretyczna. Ograniczenie pokarmów zawierających nukleoproteidy, pewnych pokarmów drażniących („ostrych”), wystrzeganie się wilgoci i przeziębień może w znacznym stopniu zapobiec wystąpieniu dny mimo konstytucjonalnej skłonności.

Dna występuje zwykle w wieku starszym, szczególnie u mężczyzn, przy czym najczęściej zmianom dnawym ulegają: staw palucha (podagra), kciuk (chiragra) lub staw kolanowy (gona- gra). Daleko posunięte zmiany dnawe doprowadzają do bardzo znacznych zniekształceń stawów, upośledzających ich ruchomość.

Czytaj Więcej

Końcowymi produktami przemiany materii białkowej są

Końcowymi produktami przemiany materii białkowej są: dwutlenek węgla, woda oraz związki zawierające w swej cząsteczce azot. Do związków tych należy mocznik, kreatynina, amoniak. Produktami rozpadu białek są poza tym siarczany i fosforany. Ilość wydalonych związków, a ściśle biorąc ilość azotu zawartego w tych związkach, jest miernikiem ilości spalonego białka (1 g azotu odpowiada 6,25 g białka). Na tej podstawie możemy ułożyć tzw. bilans azotowy. Jeśli ilość azotu wydalonego z moczem odpowiada ilości azotu dostarczonego ustrojowi w postaci pokarmów białkowych, wówczas panuje tzw. równowaga azotowa. U osobników młodych, w związku z ich wzrostem i rozwojem, bilans azotowy powinien być dodatni, tzn. że ilość dostarczanych białek powinna być większa niż ilość białek spalonych.

Czytaj Więcej

ZWYRODNIENIE WODNICZKOWE

Zwyrodnienie wodniczkowe (vacu.olisa.tio) – polega na tworzeniu się w komórkach tzw. wodniczek, czyli kropli płynu ostro odgraniczonego od zarodzi. Występuje w przebiegu zapaleń i oparzeń, poza tym często spotykane jest w komórkach nowotworowych. Zwyrodnienie wodniczkowe często kończy się rozpadem komórek.

ZWYRODNIENIE ROGOWE. Zwyrodnienie rogowe (degeneratio keratinosa) polega na nadmiernym tworzeniu się w komórkach naskórka substancji rogowej – keratyny. Keratyna stopniowo wypełnia całą komórkę, prowadząc do jej obumarcia. Różne postacie rogowacenia nadmiernego (hyperkeratosis) lub rogowacenia nieprawidłowego (parakeratosis) prowadzą do powstania tworów rogowych, do których zaliczamy: modzele (zgrubienia rogowe na stopach i dłoniach), nar gniotki (na polcach nóg), rogi skórne (na twarzy, kończynach, prąciu ilp.). Zaburzenia rogowacenia są niekiedy wyrazem poważnych chorób ogólnoustrojowych, jak np. rybia łuska (ichtiosis) i łuszczyca (psoriasis). Do zwyrodnień rogowych należy też tzw. rogowacenie białe fleuko- plakia) nabłonka błon śluzowych (krtani, szyjki macicy itp.).

Czytaj Więcej

ROLA SOLI MINERALNYCH W USTROJU

Sole mineralne nie są dla ustroju materiałem energetycznym, odgrywają jednak bardzo ważną rolę jako materiał budulcowy (sole wapnia i fosforu), jako katalizatory ora’z jako czynniki utrzymujące stałość środowiska wewnętrznego ustroju.

Niektóre sole mineralne, jak np. żelazo, arsen, jod, występują w ustroju w postaci związków z białkiem (hemoglobina, mioglobina, tyreoglobina).

Czytaj Więcej

LBA

LBA różnią się także między sobą drogą eliminacji z organizmu. Leki o dużym efekcie pierwszego przejścia po osiągnięciu układu krążenia są prawie w 100%

– 6 Aktywny metabolit diacetol, t0 5 związku macierzystego i metabolitu metabolizowane w wątrobie. Natomiast atenolol i nadolol są prawie całkowicie wydalane w postaci nie zmienionej przez nerki. Pindolol i acebutolol mają cechy pośrednie. W około 60% eliminacja ich odbywa się poprzez wątrobę, a w 40% przez nerki.

Czytaj Więcej

Narząd

Narząd, którego komórki uległy stłuszczeniu, jest powiększony, o barwie szarożółtawej i kruchym miąższu. Mechanizm powstawania zwyrodnienia tłuszczowego polega najczęściej:

– 1) na uwidocznieniu się tłuszczu wewnątrzustrojowego wchodzącego w skład struktury plazmy komórkowej zachodzi to wówczas, gdy na skutek uszkodzenia komórek ulegają rozbiciu połączenia chemiczne między cząsteczkami tłuszczów i białek, a składniki tłuszczu lub ciał tłuszczowych wyzwalają się w postaci wolnej. Jest to właściwe zwyrodnienie tłuszczowe

Czytaj Więcej