Uwzględniając miejsce i mechanizm działania

Uwzględniając miejsce i mechanizm działania łatwo przewidzieć, że leki blokujące kanały sodowe kanalika zbiorczego są słabymi diuretykami.

Mają one jednak jedną cechę, jakiej pozbawione są pozostałe diuretyki, a mianowicie, że zmniejszają wydalanie K+ z moczem, przez co mogą one przeciwdziałać kaliuretycznemu działaniu pętlowych, tiazydowych i tiazydopodobnych leków moczopędnych. Łatwo wywnioskować, że podawanie tych leków jest przeciwwskazane w stanach przebiegających z niedoborem aldosteronu lub z hiperkaliemią.

Czytaj Więcej

Podwyższenie poziomu fosforu we krwi

Podwyższenie poziomu fosforu we krwi występuje głównie w niedoczynności przytarczyczek i towarzyszy obniżeniu poziomu wapnia we krwi. Podwyższenie poziomu fosforu powoduje wzmożenie pobudliwości zakończeń ruchowych w mięśniach, przyczyniając się do powstawania drgawek tężyczkowych.

Obniżenie poziomu fosforu we krwi występuje zwykle w hipowitaminozie D, w której dochodzi do ucieczki fosforu z ustroju. Obniżenie poziomu fosforu hamuje pobudliwość płytek moto- rycznych.

Czytaj Więcej

Diuretyki osmotyczne

Diuretyki osmotyczne (np. mannitol). Są przesączane w kłębuszkach nerkowych, lecz nie są wchłaniane zwrotnie w kanalikach nerkowych. W miarę wchłaniania zwrotnego wody stężenie diuretyku osmotycznego w płynie kanalikowym się zwiększa, utrudniając dalsze wchłanianie nie tylko H20, lecz także NaCl i to wzdłuż całej długości nefronu.

Inhibitory anhydrazy węglanowej. Jak to podano wyżej w kanaliku bliższym wchłania się zwrotnie ok. 60% ładunku kłębuszkowego Na+, K+ i Cl-, a nawet ponad 70% ładunku kłębuszkowego HCOJ. Ponadto w tym segmencie nefronu wchłania się zwrotnie prawie cała ilość przesączonej w kłębuszkach glukozy i aminokwasów.

Czytaj Więcej

Chinidyna

Właściwości farmakologiczne. Chinidyna zmniejsza pobudliwość mięśnia sercowego, gdyż zwiększa potencjał progowy, dzięki czemu hamuje powstawanie potencjału czynnościowego. Wyraźnie zwiększa okres refrakcji. Wydłuża czas przewodzenia impulsów. Przedłuża czas trwania potencjału czynnościowego. Zmniejsza automatyzm serca oraz maksymalną szybkość depolaryzacji, szczególnie silnie w ogniskach ektopowych. Zmniejsza siłę skurczu serca przez bezpośrednie działanie hamujące na komórki robocze mięśnia sercowego.

Czytaj Więcej

W zależności od wysokości

W zależności od wysokości i od czasu trwania poszczególnych okresów gorączki możemy wyróżnić pięć jej zasadniczych typów.

– 1. Gorączka krótkotrwała (lebris ephemera) trwa 1–2 dni i cechuje się podwyższeniem ciepłoty ciała od 2,0 do 2,5° powyżej normy. Występuje ona w zatruciach i ostrych zakażeniach, które ulegają szybkiej likwidacji (np. grypa1).

Czytaj Więcej

Dawki LBA

– 2 dawkach, w zaburzeniach rytmu dawka może sięgać 320-640 mg/24 h dawkach podzielonych sie 10 min z nifedypiną. LBA znajdują szerokie zastosowanie w leczeniu stabilnej, a także niestabilnej dusznicy bolesnej. Natomiast w dusznicy Prinzmetala, ze względu na odmienny jej patomechanizm, zastosowanie LBA jest nieskuteczne, a nawet niebezpieczne.

Dawki LBA stosowane w leczeniu dusznicy bolesnej są najczęściej mniejsze niż w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Leczenie zawsze powinno się zaczynać od dawek małych, stopniowo je zwiększając tak, aby uzyskać zwolnienie częstości serca. Dawkowanie poszczególnych preparatów podano w tab. 4.5. Leki o krótkim biologicznym okresie półtrwania stosuje się w dawkach podzielonych 3-4 razy dziennie.

Czytaj Więcej

ZWYRODNIENIE SKROBIOWATE

Zwyrodnienie skrobiowate (degeneratio amyloidea) jest wyrazem ciężkiego zaburzenia przemiany białkowej, zwanego skrobiawicą (amyloidosis). Skrobiawica charakteryzuje się obecnością w ustroju nieprawidłowych białek, które gromadzą się w tkance łącznej niektórych narządów (głównie w ścianach naczyń). Skrobiawica nie jest chorobą samoistną, lecz następstwem wielu różnorodnych, przewlekłych, wyniszczających chorób, jak: gruźlica’, kiła, nowotwory, białaczki, przewlekłe ropienie itp., w przebiegu których ulega zaburzeniu go’spodarka białkowa. Amyloid gromadzi się między ściankami najdrobniejszych naczyń a przylegającymi do nich komórkami.. Tam masy amyloidu krzepną, wywołując trwały, wzmagający się stale ucisk i zanik miąższu danego narządu. Nazywamy to „zagipsowaniem narządu”. Zwyrodnienie skrobiowate dotyczy najczęściej śledziony, nerek, nadnerczy i wątroby. Narząd objęty zwyrodnieniem jest powiększony dzięki przepojeniu masami amyloidu. Charakterystyczna jest twardość narządu, który można krajać na cienkie, przezroczyste plasterki. Zwyrodnienie skrobiowate jest zmianą nieodwracalną i nieuchronnie prowadzi do śmierci, która jest następstwem zablokowania i zaniku ważnych dla życia narządów. Naewa amyloid nasuwa mylny pogląd, że chodzi tu o ciało o charakterze skrobi (amylum). Należy pamiętać, że amyloid jest ciałem białkowym, nie mającym nic wspólnego ze skrobią. Nazwa jest historyczna, a powstała w związku z tym, że amyloid podobnie jak skrobia barwi się jodem.

Czytaj Więcej