Wykorzystując działanie hemodynamiczne

Wykorzystując działanie hemodynamiczne, metaboliczne i elektrofizjologiczne, LBA stosuje się w leczeniu chorych z zawałem serca, w okresie ostrym, jak i po zawale. Podstawą takiego postępowania są wyniki licznych programów naukowych, obejmujących ponad 50 000 populację chorych. LBA podawane w ostrym okresie zawału powodują zmniejszenie: częstości migotania komór, wczesnej śmiertelności, obszaru martwicy oraz liczby incydentów pęknięcia serca. Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się dożylnym podaniem LBA, a następnie podaje się go doustnie. Uzyskany rezultat najpewniej zależy od czasu wdrożenia leczenia

Czytaj Więcej