Witaminy D

Witaminy D są jednym z czynników regulujących w ustroju gospodarkę solami wapnia i fosforu. Wpływają one na odkładanie się tych soli w kościach i zębach, oraz warunkują właściwy stopień ich mineralizacji, umożliwiając prawidłowy rozwój tkanki kostnej. Wpływają one również łącznie z hormonem gruczołów przytarczycznych (paratyreoidyna) na poziom wapnia i fosforu we krwi.

Czytaj Więcej

LEKI PRZECSWARYTIVS1CZNE

W prawidłowych warunkach serce pracuje rytmicznie dzięki powstawaniu, w stałym odstępie czasu spontanicznych wyładowań elektrycznych w węźle zatoko- wo-przedsionkowym. Ta automatyczna czynność węzła zatokowo-przedsionko- wego, który jest zwany nadawcą rytmu, zależy od stanu czynnościowego zakończeń nerwów adrenergicznych, a także cholinergicznych znajdujących się w pobliżu tego węzła. Zwiększenie wydatku energetycznego organizmu, np. wskutek wzmożonego wysiłku fizycznego, powoduje aktywację układu adrenergicznego serca, a więc przyspieszenie czynności serca.

Czytaj Więcej

INTERAKCJE

Istnieją interakcje leków P-adrenolitycznych z następującymi lekami: – a) z lekami hipoglikemicznymi – działanie może być wzmocnione, objawy hipoglikemii słabiej zaznaczone, rzadziej pojawia się hiperglikemia,

– b) z tubokuraryną – nasilone zablokowanie przewodzenia nerwowo-mięśnio- wego, przedłużony efekt zwiotczenia (objawy rzadkie),

– c) ze środkami znieczulenia ogólnego (cyklopropan, halotan) – nasilenie kardiodepresji, niebezpieczeństwo wystąpienia hipotonii,

Czytaj Więcej

WYGLĄD TKANEK I NARZĄDÓW ZANIKAJĄCYCH

Narządy ulegające zanikowi są nie tylko mniejsze, ale zwykle bardziej twarde i spoiste. Spowodowane jest to tym, że najsilniej ulegają zanikowi komórki stanowiące właściwy miąższ narządu, w mniejszym zaś stopniu zanika zrąb łącznotkankowy. Zwiększa się więc procentowa ilość zrębu, który nadaje narządowi twardość i spoistość. Wyjątkiem jest zanikająca tkanka tłuszczowa, w której na miejscu tłuszczu gromadzi się płyn tkankowy, dzięki czemu nabiera on spoistości galaretowatej.

Czytaj Więcej

Przebieg i następstwa cukrzycy

Przebieg i następstwa cukrzycy. Cukrzyca jest na ogół chorobą nieuleczalną. Przez odpowiednią dietę ubogą w węglowodany oraz przez stałe podawanie insuliny pozajelito- wo, udaje się jednak utrzymać chorego przez długie lata przy życiu.

Przy przewlekłym przebiegu często dochodzi u cukrzyków do miażdżycowego zwyrodnienia tętnic. W cukrzycy poza tym występuje znaczne zmniejszenie ogólnej odporności, upośledzenie gojenia się oraz w przypadku zakażenia gruźliczego bardzo niekorzystny jego przebieg.

Czytaj Więcej

BRETYLIUM

Właściwości farmakologiczne. Z klinicznego punktu widzenia bretylium ma obecnie znaczenie jedynie jako lek przeciwarytmiczny. Zaniechano bowiem jego stosowania jako leku obniżającego ciśnienie krwi po wprowadzeniu wielu nowych leków hipotensyjnych. W stężeniach leczniczych bretylium przedłuża czas trwania potencjału czynnościowego w komorach serca, nie zmieniając go w przedsionkach. Słabo natomiast przedłuża czas trwania tego potencjału w częściach mięśnia sercowego, w których nastąpił zawał, gdzie potencjał czynnościowy jest wydłużony na skutek niedokrwienia. Dzięki temu zmniejsza różnicę w czasie trwania potencjału czynnościowego pomiędzy nie uszkodzonymi komórkami mięśnia sercowego oraz komórkami, w których wystąpiły zmiany martwicze. Ten sposób działania ma istotne znaczenie w zapobieganiu migotaniu komór.

Czytaj Więcej

Tkanka

Tkanka, która ulega martwicy skrzepowej, jest zwykle odbarwiona (zwłaszcza w martwicy z niedokrwienia), szarożółtawa, sucha, krucha. Przykładem takiej martwicy jest np. zawał blady. Pewną odmianą martwicy skrzepowej jest tzw. martwica serowata, czyli serowacenie (caseiiicalio). Występuje ona w ogniskach gruźliczych.

Martwica ropływna występuje w niektórych tkankach zawierających dużo wody i enzymów proteolitycznych. Narządem ulegającym martwicy rozpływnej jest np. mózg. Wrzód żołądka lub dwunastnicy jest następstwem ogniskowej martwicy rozpływnej błony śluzowej tych narządów. Martwica rozpływna powstać może w każdej tkance pod działaniem stężonych ługów.

Czytaj Więcej