ZWYRODNIENIE ŚLUZOWATE

Zwyrodnienie śluzowate (degeneratio myxomatodes) występuje w tkance łącznej, a dotyczy przede wszystkim substancji międzykomórkowej. Polega ona na patologicznym przekształceniu substancji międzykomórkowej, a częściowo i włókien tkanki łącznej, w galaretowatą, ciągnącą się substancję o dużej zawartości mucyny. Zwyrodnienie śluzowate występować może zarówno w tkance wiotkiej, jak i chrzęstnej, a nawet kostnej. Zwyrodnienie to występuje na podłożu niedoczynności tarczycy (obrzęk śluzowaty), w gruźlicy, w głodzeniu, w charłactwie nowotworowym itp. Należy zaznaczyć, że w okresie płodowym tkanka łączna ma prawidłową konsystencję galareto- wato-śluzowatą. Zwyrodnienie śluzowate jest więc jakby uwstecznieniem się struktury tkanki łącznej do okresu płodowego.

Czytaj Więcej

Witamina C.

Niedobór witaminy C wywołuje chorobę zwaną gnilcem {scorbulus). Zasadniczym objawem tej choroby są krwawienia podskórne, podokostnowe oraz ze śluzówek’w miejscach narażonych na urazy (skaza krwotoczna naczyniopochodna), rozpulch- nienie i zapalenie dziąseł, wypadanie zębów, zaburzenia kostnienia i kruchości kości oraz niedokrwistość.

Przyczyną tych zaburzeń jest upośledzenie przemiany materii tkanki łącznej i syntezy substancji międzykomórkowej tej tkanki. Uszkodzenie włośniczelc ma jednak wynikać jakoby ze współistniejącej zazwyczaj hipowitaminozy P (witamina przeciwprze- siękowa). W gnilcu dochodzi poza tym do znacznego obniżenia ogólnej odporności na choroby zakaźne i zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego.

Czytaj Więcej

HIPOWITAMINOZY

Witaminy są to składniki pożywienia niezbędne dla utrzymania procesów życiowych ustroju. Nie są one ani materiałem: energetycznym, ani budulcowym, lecz spełniają jedynie rolę ko- fermentów i biokatalizatorów wpływających na przebieg procesów przemiany materii. Niedobór witamin włączamy do zjawisk głodu jakościowego, gdyż źródłem witamin jest pokarm.

Ustrój otrzymuje z pokarmem witaminy w postaci gotowej lub w postaci surowców, tzw. prowitamin, z których wytwarza ciała czynne. Całkowity brak danej witaminy w ustroju nazywamy awitaminozą. Awitaminozy są jednak rzadkim zjawiskiem ze względu na duże rozpowszechnienie witamin. Znacznie częściej spotykamy niedobór witamin, czyli hipowitaminozy.

Czytaj Więcej

Wykazano, że LBA zwiększają wytwarzanie prostacykliny PG12

Stwierdzono, że LBA zmniejszają powysiłkowe zwiększenie stężenia VIII czynnika krzepnięcia oraz fibrynolizy, hamują agregację płytek krwi i ich przylepność do kolagenu oraz uwalnianie tromboksanu A2. Zwiększają natomiast wytwarzanie tych prostanoidów, które rozszerzają naczynia. W warunkach niedokrwienia mogą stabilizować błony lizosomalne.

Czytaj Więcej

PRZYCZYNY MARTWICY

Martwica powstaje na skutek: – 1) bezpośredniego działania na tkanki czynników uszkadzających, – 2) odcięcia dopływu krwi do tkanek.

Do bezpośrednich czynników szkodliwych, wywołujących martwicę tkanek, należą wszystkie czynniki chorobotwórcze działające w dużym natężeniu:

Czytaj Więcej

Martwica wątroby

Martwica wątroby należy do typowych zmian w głodzie białkowym. Zasadniczą jej przyczyną jest nie tylko ilościowy, ale również jakościowy niedobór białek, szczególnie brak aminokwasu metioniny, znajdującego się między innymi w białku sera – kazeinie. Należy zaznaczyć, że martwica wątroby nie powstaje wyłącznie w niedoborze białkowym, ale może być wywołana również innymi czynnikami (w zatruciach środkami chemicznymi, lekami, w zakażeniach wirusowych i in.).

Czytaj Więcej

Leki P-adrenolityczne

Leki P-adrenolityczne znajdują duże zastosowanie jako leki w leczeniu nadciśnienia łagodnego lub umiarkowanego. Ciężkie nadciśnienie również leczy się LBA, jednak wymagane są dawki większe, skojarzone z preparatami o innym mechanizmie działania. Najczęściej są to leki moczopędne oraz inne leki hipotensyjne zapewniające synergizm działania. Stwierdzono, że chorzy z nadciśnieniem przebiegającym ze zwiększonym wydzielaniem reniny dobrze reagują na LBA. Podobne obserwacje poczyniono w stanach krążenia hiperkinetycznego oraz w nadciśnieniu współistniejącym z chorobą niedokrwienną serca.

Czytaj Więcej