Parowanie potu

Główną rolę odgrywają tu odsłonięte części skóry oraz drogi oddechowe, w których ogrzewa się powietrze wdychane. Przewodnictwo zachodzi również tylko w temperaturze niższej niż ciepłota ciaia.

Parowanie potu odgrywa niezmiernie ważną rolę, zwłaszcza przy nadprodukcji ciepła, np. przy dużych wysiłkach fizycznych pot jest wytwarzany przez gruczoły potowe pod wpływem impulsów, płynących z układu współczulnego, przy czym ilość potu zależy również od ukrwienia skóry. Ze względu na znaczne ciepło parowania potu ustrój może tracić tą drogą olbrzymie ilości ciepła. W forsownym marszu żołnierze wyparowują często około 10 1 potu, tracąc tą drogą kilka tysięcy kalorii ciepła, co może stanowić ponad 90% oddawanego w ogóle ciepła. Poza tym parowanie potu odbywa się w dowolnej temperaturze otoczenia i nawet w temperaturze wyższej od ciepłoty ciała, a zależy wyłącznie od wilgotności względnej powietrza.

Ciepłota ciała człowieka jest utrzymywana na stałym poziomie dzięki czynności ośrodka termoregulacji, znajdującego się w ośrodkowym układzie nerwowym na dnie III komory mózgu. Ośrodek ten za pośrednictwem układu wegetatywnego (współczulnego i przywspółczulnego) reguluje intensywność procesów produkcji oraz oddawania ciepła. W prawidłowych warunkach stosunek ciepła produkowanego do ciepła oddawanego jest praktycznie stały (przy uwzględnieniu nieznacznych wahań fizjologicznych).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>