PATOLOGIA GOSPODARKI MINERALNEJ

Z punktu widzenia objawów i następstw zaburzenia gospodarki mineralnej możemy podzielić na: – 1. Zaburzenia ilościowe, polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości jakiegoś składnika mineralnego w organizmie lub na naruszeniu prawidłowego stosunku ilościowego między poszczególnymi składnikami. Tego rodzaju zaburzenia są zwykle następstwem nieprawidłowego funkcjonowania gruczołów dokrewnych, które odgrywają dominującą rolę w regula- cji gospodarki mineralnej. Zaburzenia te pociągają za sobą ciężkie schorzenia ogólnoustrojowe, które częściowo były omówione w patologii wydzielania wewnętrznego.

« 2. Zaburzenia jakościowe polegają przede wszystkim na zmianie cech fizycznych soli mineralnych, np. przemianie zjonizowanych, rozpuszczalnych postaci soli mineralnych w postać niezjonizowaną i nierozpuszczalną. Następuje wówczas wytrącanie soli mineralnych z roztworów i odkładanie się ich w tkankach w postaci osadów i kamieni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>