Pojawienie się cukru w moczu

– 2. Pojawienie się cukru w moczu (glycosuria). Ilość cukru wydalona na dobę może być większa, niż ilość węglowodanów przyjmowanych w pożywieniu, gdyż glukoza wytwarza się w cukrzycy z białek i tłuszczów ustroju. Niekiedy mimo przeculcrzenia krwi cukier może się w moczu nie pojawiać wskutek podwyższenia progu nerkowego.

– 3. Wielomocz (polyuiia). Jest to wielomocz wyrównawczy, spowodowany koniecznością rozcieńczenia wydalonego cukru. Im więcej cukru się wydala, tym większa jest ilość moczu.

– 4. Nadmierne pragnienie (polydypsia) spowodowane dużą utratą wody z moczem oraz przecukrzeniem krwi. – 5. Nadmierny głód (polyphagia). Przyczyną jego jest stały niedobór materiałów energetycznych, wywołany utratą cukru z moczem. Nie mogą go pokryć białka i tłuszcze pokarmowe, wobec czego spalają się tkanki ustroju, a chory chudnie. Częściej jednak mimo tych zaburzeń przemiany węglowodanowej chory jest otyły, wskutek upośledzenia spalania i zużytkowania tłuszczów.

– 6. Kwasica (acidosis) wskutek samozatrucia ciałami ketonowymi. Dochodzi wówczas do charakterystycznego „oddechu Kussmaula” przypominającego oddech gonionego zwierza w oddechu można wyczuć zapach acetonu. Przy nasilającej się kwasicy dochodzi do śpiączki cukrzycowej będącej wyrazem porażenia ośrodkowego układu nerwowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>