Category Porady

ROLA SOLI MINERALNYCH W USTROJU

Sole mineralne nie są dla ustroju materiałem energetycznym, odgrywają jednak bardzo ważną rolę jako materiał budulcowy (sole wapnia i fosforu), jako katalizatory ora’z jako czynniki utrzymujące stałość środowiska wewnętrznego ustroju.

Niektóre sole mineralne, jak np. żelazo, arsen, jod, występują w ustroju w postaci związków z białkiem (hemoglobina, mioglobina, tyreoglobina).

Czytaj Więcej

Obrzęki alergiczne

Obrzęki alergiczne (np. obrzęk Ouinckego) powstają jako jeden z objawów odczynu alergicznego. Mechanizm ich polega na zaburzeniach naczynioruchowych i uszkodzeniu śródbłonków włośniczek przez histaminę (patrz „Alergia”).

Obrzęki nerwowe powstają na tle zaburzeń naczynio- ruchowych oraz upośledzeniu trofiki naczyń włosowatych. Występują one gwałtownie, napadowo, trwają krótko i ustępują bez śladu. Umiejscowiają się głównie w tkance podskórnej twarzy oraz błonach śluzowych górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego.

Czytaj Więcej

LBA

LBA różnią się także między sobą drogą eliminacji z organizmu. Leki o dużym efekcie pierwszego przejścia po osiągnięciu układu krążenia są prawie w 100%

– 6 Aktywny metabolit diacetol, t0 5 związku macierzystego i metabolitu metabolizowane w wątrobie. Natomiast atenolol i nadolol są prawie całkowicie wydalane w postaci nie zmienionej przez nerki. Pindolol i acebutolol mają cechy pośrednie. W około 60% eliminacja ich odbywa się poprzez wątrobę, a w 40% przez nerki.

Czytaj Więcej

Narząd

Narząd, którego komórki uległy stłuszczeniu, jest powiększony, o barwie szarożółtawej i kruchym miąższu. Mechanizm powstawania zwyrodnienia tłuszczowego polega najczęściej:

– 1) na uwidocznieniu się tłuszczu wewnątrzustrojowego wchodzącego w skład struktury plazmy komórkowej zachodzi to wówczas, gdy na skutek uszkodzenia komórek ulegają rozbiciu połączenia chemiczne między cząsteczkami tłuszczów i białek, a składniki tłuszczu lub ciał tłuszczowych wyzwalają się w postaci wolnej. Jest to właściwe zwyrodnienie tłuszczowe

Czytaj Więcej

Witaminy D

Witaminy D są jednym z czynników regulujących w ustroju gospodarkę solami wapnia i fosforu. Wpływają one na odkładanie się tych soli w kościach i zębach, oraz warunkują właściwy stopień ich mineralizacji, umożliwiając prawidłowy rozwój tkanki kostnej. Wpływają one również łącznie z hormonem gruczołów przytarczycznych (paratyreoidyna) na poziom wapnia i fosforu we krwi.

Czytaj Więcej

LEKI PRZECSWARYTIVS1CZNE

W prawidłowych warunkach serce pracuje rytmicznie dzięki powstawaniu, w stałym odstępie czasu spontanicznych wyładowań elektrycznych w węźle zatoko- wo-przedsionkowym. Ta automatyczna czynność węzła zatokowo-przedsionko- wego, który jest zwany nadawcą rytmu, zależy od stanu czynnościowego zakończeń nerwów adrenergicznych, a także cholinergicznych znajdujących się w pobliżu tego węzła. Zwiększenie wydatku energetycznego organizmu, np. wskutek wzmożonego wysiłku fizycznego, powoduje aktywację układu adrenergicznego serca, a więc przyspieszenie czynności serca.

Czytaj Więcej

INTERAKCJE

Istnieją interakcje leków P-adrenolitycznych z następującymi lekami: – a) z lekami hipoglikemicznymi – działanie może być wzmocnione, objawy hipoglikemii słabiej zaznaczone, rzadziej pojawia się hiperglikemia,

– b) z tubokuraryną – nasilone zablokowanie przewodzenia nerwowo-mięśnio- wego, przedłużony efekt zwiotczenia (objawy rzadkie),

– c) ze środkami znieczulenia ogólnego (cyklopropan, halotan) – nasilenie kardiodepresji, niebezpieczeństwo wystąpienia hipotonii,

Czytaj Więcej