Category Porady

WYGLĄD TKANEK I NARZĄDÓW ZANIKAJĄCYCH

Narządy ulegające zanikowi są nie tylko mniejsze, ale zwykle bardziej twarde i spoiste. Spowodowane jest to tym, że najsilniej ulegają zanikowi komórki stanowiące właściwy miąższ narządu, w mniejszym zaś stopniu zanika zrąb łącznotkankowy. Zwiększa się więc procentowa ilość zrębu, który nadaje narządowi twardość i spoistość. Wyjątkiem jest zanikająca tkanka tłuszczowa, w której na miejscu tłuszczu gromadzi się płyn tkankowy, dzięki czemu nabiera on spoistości galaretowatej.

Czytaj Więcej

Przebieg i następstwa cukrzycy

Przebieg i następstwa cukrzycy. Cukrzyca jest na ogół chorobą nieuleczalną. Przez odpowiednią dietę ubogą w węglowodany oraz przez stałe podawanie insuliny pozajelito- wo, udaje się jednak utrzymać chorego przez długie lata przy życiu.

Przy przewlekłym przebiegu często dochodzi u cukrzyków do miażdżycowego zwyrodnienia tętnic. W cukrzycy poza tym występuje znaczne zmniejszenie ogólnej odporności, upośledzenie gojenia się oraz w przypadku zakażenia gruźliczego bardzo niekorzystny jego przebieg.

Czytaj Więcej

BRETYLIUM

Właściwości farmakologiczne. Z klinicznego punktu widzenia bretylium ma obecnie znaczenie jedynie jako lek przeciwarytmiczny. Zaniechano bowiem jego stosowania jako leku obniżającego ciśnienie krwi po wprowadzeniu wielu nowych leków hipotensyjnych. W stężeniach leczniczych bretylium przedłuża czas trwania potencjału czynnościowego w komorach serca, nie zmieniając go w przedsionkach. Słabo natomiast przedłuża czas trwania tego potencjału w częściach mięśnia sercowego, w których nastąpił zawał, gdzie potencjał czynnościowy jest wydłużony na skutek niedokrwienia. Dzięki temu zmniejsza różnicę w czasie trwania potencjału czynnościowego pomiędzy nie uszkodzonymi komórkami mięśnia sercowego oraz komórkami, w których wystąpiły zmiany martwicze. Ten sposób działania ma istotne znaczenie w zapobieganiu migotaniu komór.

Czytaj Więcej

Tkanka

Tkanka, która ulega martwicy skrzepowej, jest zwykle odbarwiona (zwłaszcza w martwicy z niedokrwienia), szarożółtawa, sucha, krucha. Przykładem takiej martwicy jest np. zawał blady. Pewną odmianą martwicy skrzepowej jest tzw. martwica serowata, czyli serowacenie (caseiiicalio). Występuje ona w ogniskach gruźliczych.

Martwica ropływna występuje w niektórych tkankach zawierających dużo wody i enzymów proteolitycznych. Narządem ulegającym martwicy rozpływnej jest np. mózg. Wrzód żołądka lub dwunastnicy jest następstwem ogniskowej martwicy rozpływnej błony śluzowej tych narządów. Martwica rozpływna powstać może w każdej tkance pod działaniem stężonych ługów.

Czytaj Więcej

ZWYRODNIENIE ŚLUZOWATE

Zwyrodnienie śluzowate (degeneratio myxomatodes) występuje w tkance łącznej, a dotyczy przede wszystkim substancji międzykomórkowej. Polega ona na patologicznym przekształceniu substancji międzykomórkowej, a częściowo i włókien tkanki łącznej, w galaretowatą, ciągnącą się substancję o dużej zawartości mucyny. Zwyrodnienie śluzowate występować może zarówno w tkance wiotkiej, jak i chrzęstnej, a nawet kostnej. Zwyrodnienie to występuje na podłożu niedoczynności tarczycy (obrzęk śluzowaty), w gruźlicy, w głodzeniu, w charłactwie nowotworowym itp. Należy zaznaczyć, że w okresie płodowym tkanka łączna ma prawidłową konsystencję galareto- wato-śluzowatą. Zwyrodnienie śluzowate jest więc jakby uwstecznieniem się struktury tkanki łącznej do okresu płodowego.

Czytaj Więcej

Witamina C.

Niedobór witaminy C wywołuje chorobę zwaną gnilcem {scorbulus). Zasadniczym objawem tej choroby są krwawienia podskórne, podokostnowe oraz ze śluzówek’w miejscach narażonych na urazy (skaza krwotoczna naczyniopochodna), rozpulch- nienie i zapalenie dziąseł, wypadanie zębów, zaburzenia kostnienia i kruchości kości oraz niedokrwistość.

Przyczyną tych zaburzeń jest upośledzenie przemiany materii tkanki łącznej i syntezy substancji międzykomórkowej tej tkanki. Uszkodzenie włośniczelc ma jednak wynikać jakoby ze współistniejącej zazwyczaj hipowitaminozy P (witamina przeciwprze- siękowa). W gnilcu dochodzi poza tym do znacznego obniżenia ogólnej odporności na choroby zakaźne i zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego.

Czytaj Więcej

HIPOWITAMINOZY

Witaminy są to składniki pożywienia niezbędne dla utrzymania procesów życiowych ustroju. Nie są one ani materiałem: energetycznym, ani budulcowym, lecz spełniają jedynie rolę ko- fermentów i biokatalizatorów wpływających na przebieg procesów przemiany materii. Niedobór witamin włączamy do zjawisk głodu jakościowego, gdyż źródłem witamin jest pokarm.

Ustrój otrzymuje z pokarmem witaminy w postaci gotowej lub w postaci surowców, tzw. prowitamin, z których wytwarza ciała czynne. Całkowity brak danej witaminy w ustroju nazywamy awitaminozą. Awitaminozy są jednak rzadkim zjawiskiem ze względu na duże rozpowszechnienie witamin. Znacznie częściej spotykamy niedobór witamin, czyli hipowitaminozy.

Czytaj Więcej