Potas w postaci zjonizowanej

Z trzech wymienionych pierwiastków potas występuje w ustroju w największych ilościach. Jest on przyjmowany w pokarmach roślinnych (ziemniaki, chleb, jarzyny). Sód zawierają naturalne pokarmy roślinne w zbyt małych ilościach w stosunku do zapotrzebowania organizmu. Dlatego człowiek od wieków używał sól kuchenną jako przyprawę do potraw i w ten sposób zapewniał sobie właściwą dostawę jonów sodu i chloru.

Potas w postaci zjonizowanej występuje wewnątrz komórek ustroju i jest głównym kationem komórkowym. Od jonów potasu zależy ciśnienie osmotyczne panujące wewnątrz komórek. Ponadto potas działa pobudzająco na układ przywspółczulny, wpływa na sprawność mięśni i na odkładanie się glikogenu w wątrobie. W dużych ilościach działa toksycznie. Objawia się to między innymi nadmiernym pobudzeniem układu przywspółczulnego, porażeniem mięśni, obniżeniem ciśnienia krwi itp. Jednakże w zdrowym organizmie nadmiar potasu wydalany jest z moczem w postaci chlorku potasowego. Jon chloru pochodzi przy tym z soli kuchennej. Stąd też im więcej przyjmujemy potasu (dieta jarska), tym większe jest zapotrzebowanie na sól kuchenną.

W przeciwieństwie do potasu, który występuje głównie w komórkach, sód w postaci zjonizowanej występuje pozalcomórkowo (w osoczu krwi i płynie tkankowym).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>