POWSTAWANIE PATOLOGICZNYCH POSTACI BIAŁKA

W różnych stanach chorobowych ustroju powstają patologiczne postacie białka. Do najważniejszych z nich należą białko Bence-Jonesa i amyloid. Białko Bence-Jonesa jest patologiczną postacią białek krwi i występuje w przebiegu niektórych nowotworów złośli-

Zanikowa marskość wątroby. Wątroba pomniejszona, o nierównej, guzkowatej powierzchni. wych. A m y 1 o i d jest białkiem patologicznym, odkładającym się w tkankach w przebiegu długotrwałych chorób wyniszczających jak: gruźlica, kiła, przewlekłe zapalenia itp. Następstwem wytworzenia się amyloidu jest tzw. zwyrodnienie amyloidowe (skrobiowate) narządów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>