Preparaty i dawkowanie Procainamidum

Preparaty i dawkowanie Procainamidum, tabl. 250 mg. Procainamid, amp. 500 mg/5 ml. Procainamide Durules, tabl. 500 mg o przedłużonym (do 12 h) działaniu.

Dawkowanie doustne rozpoczyna się od stosowania przeciętnie 500 mg co 2 h, 4-6 takich dawek, następnie dawka podtrzymująca 500 mg co 4-6 h. Domięśniowo 500 mg leku rozpuszczonego w 5-10 ml 5% roztworu glukozy co 6 h. Dożylnie bardzo powoli, pod kontrolą EKG i ciśnienia krwi, 100 mg. Dawki te można powtarzać w odstępach 5 min do ustąpienia niemiarowości lub wystąpienia pierwszych objawów toksycznych. Po ustąpieniu niemiarowości stosuje się prokainamid we wlewie dożylnym, z przeciętną prędkością – 4 mg/min, w celu uzyskania stałego stężenia terapeutycznego leku w osoczu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>