Profilaktyka napadowego migotania

Przeciwwskazania. Wystąpienie bloku II0 oraz bloku zupełnego, ciężka niewydolność serca, niemiarowości wywołane glikozydami naparstnicy.

Zastosowanie lecznicze. Profilaktyka napadowego migotania i trzepotania przedsionków oraz niemiarowości pochodzenia komorowego. Zespół WPW. Trzepotanie, migotanie przedsionków, napadowa tachykardia pochodzenia nad- komorowego. Obecnie jednak w wymienionych niemiarowościach znacznie częściej stosuje się kardiowersję elektryczną, a chinidynę profilaktycznie przed nawrotem niemiarowości usuniętej kardiowersją. Ostatnio przeprowadzone kontrolowane badania kliniczne wykazały dużą skuteczność chinidyny w leczeniu przewlekłych, lecz nie nagłych i zagrażających życiu, niemiarowości pochodzenia komorowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>