Prokainamid

Właściwości farmakologiczne. Działanie i jego mechanizm są podobne do właściwości chinidyny. Prokainamid zmniejsza więc automatyzm serca, przedłuża czas przewodzenia impulsów i zwiększa okres refrakcji. U chorych z uszkodzonym węzłem zatokowo-przedsionkowym prokainamid zwiększa przewodzenie węz- łowo-przedsionkowe.

Losy w organizmie. Prokainamid wchłania się dobrze z przewodu pokarmowego, łączy się nieznacznie (w 15%) z białkami osocza. W wątrobie ulega biotransformacji przez acetylację do N-acetyloprokainamidu. Ten metabolit jest odpowiedzialny za działanie przeciwarytmiczne prokainamidu. Z powodu różnic genetycznych u jednych chorych acetylacja prokainamidu zachodzi szybciej i działanie farmakologiczne jest silniejsze, u innych wolniejsze. Lek wydala się przez nerki w 50% w postaci nie zmienionej oraz 7-24% jako N-acetylo- prokainamid.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>