PRZEBIEG GORĄCZKI

Okres narastania (stadium incrementi). W okresie tym, który trwa do chwili ustalenia się ciepłoty na pewnym poziomie, dochodzi do gromadzenia się ciepła w ustroju przez ograniczenie oddawania i wzmożenie jego produkcji. Gorączkujący ma skórę bladą, suchą, odczuwa zimno i dochodzi u niego do dreszczy.

Okres szczytowy (stadium iashgii). Jest to okres, w którym organizm osiągnął już temperaturę, na jaką ośrodek termo- regulacji „został nastawiony” działaniem czynników gorączko- twórczych. Oddawanie ciepła jest proporcjonalne do jego produkcji. Ponieważ produkcja jest wzmożona, oddawanie musi być również odpowiednio intensywne. Wyrazem tego jest rozszerzenie naczyń skórnych (zaczerwienienie skóry) i poty.

Okres zejścia (stadium decrementi). Jest to okres zdrowienia, w którym przestają działać czynniki gorączkotwórcze, a ośrodek termoregulacji, uwolniony od patologicznych bodźców, wraca do fizjologicznej wrażliwości. W okresie tym ustrój uwalnia się od nadmiaru ciepła przez obfite poty. W następstwie tego ciepłota obniża się niekiedy nawet poniżej normy. Spadek temperatury może być gwałtowny, w ciągu kilku godzin, co nazywamy przełomem (crisis), lub powolny, w ciągu kilku dni (lisis).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>