PRZEMIANA WĘGLOWODANOWA I JEJ REGULACJA

Węglowodany są najważniejszym materiałem energetycznym ustroju. Dostarczane są one do krwi w postaci cukrów, głównie glukozy. Glukoza płynąc żyłą wrotną, dostaje się z jelit do wątroby, gdzie ulega przemianie na glikogen i zmagazynowaniu. Proces ten nazywa się glikogenogenezą. Nadmiar spożytego cukru nie zawsze może być odpowiednio szybko zsyntetyzowany przez wątrobę i dochodzi wówczas do przecukrzenia krwi (hipergli- kemii), a w konsekwencji do przechodzenia cukru do moczu – cukrom o- c z u (glikozurii).

Glikogen w wątrobie zostaje stopniowo rozkładany na glukozę, dzięki czemu jej poziom we krwi utrzymany jest na tej samej wysokości – około 100 mg%. Glukoza krwi ulega w komórkach mięśniowych ponownie zsyntety- zowaniu na glikogen. W miarę zapotrzebowania z glikogenu tego odczepiają się stopniowo cząsteczki glukozy, które ulegają w dalszym ciągu bardzo złożonym przemianom (glukoza) aż do wytworzenia w fazie beztlenowej kwasu mlekowego. W wyniku tych przemian wyzwala się energia wykorzystywana przez mięśnie do skurczu. Kwas mlekowy zostaje następnie w fazie tlenowej częściowo spalony na dwutlenek węgla i wodę, a częściowo resyntetyzowany- na glikogen. Największe zdolności do odbudowy glikogenu z kwasu mlekowego ma wątroba, która wychwytuje wytworzony w nadmiarze w mięśniach kwas mlekowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>