Przenikanie płynu przez włośniczki

Przenikanie płynu przez włośniczki zależy również w dużym stopniu od ich przepuszczalności. Jeżeli utracą one swoje właściwości półprzepuszczalne, białka będą mogły przez nie przenikać i dzięki temu znika siła utrzymująca wodę w naczyniach.

Ciśnienie onkotyczne białek osocza zależy od stężenia tych białek, przy czym zasadniczą rolę odgrywają albuminy. Poza tym ciśnienie onkotyczne zależy od stopnia hydrofilności białek (od ich zdolności pęcznienia i przyciągania wody).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>