Przerost roboczy w warunkach fizjologicznych

Przerost roboczy w warunkach fizjologicznych dotyczy najczęściej mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego, których poszczególne włókna ulegają powiększeniu i zgrubieniu u ludzi fizycznie pracujących i sportowców. Przerostowi roboczemu ulegają również gruczoły pobudzone do wzmożonej czynności, np. gruczoł mleczny w ciąży (w tym przypadku mamy do czynienia również z rozrostem).

W warunkach patologicznych przerosi roboczy występuje np. w mięśniu sercowym pod wpływem wzmożonych oporów w krążeniu (np. przerost prawej komory serca na skutek rozedmy płuc), w warstwie mięśniowej żołądka w następstwie zwężenia odźwier- nika, w mięśniówce pęcherza moczowego w przypadku przerostu gruczołu krokowego, w gruczole tarczycowym pod wpływem wzmożonego wydzielania hormonu tyreotropowego i in.

PRZEROST ZASTĘPCZY. Przerost zastępczy spotykamy w jednym z narządów parzystych, jeśli musi on przejąć pracę drugiego narządu, np. w nerce po operacyjnym usunięciu drugiej nerki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>