PRZEROST

Przerost (hypertroiia) jest to proces polegający na powiększaniu się masy poszczególnych komórek, a w następstwie całego narządu.

Przerost ma charakter wyrównawczy i występuje zwykle w następstwie wzmożenia czynności danej tkanki czy narządu. Rozróżniamy przerost roboczy i przerost zastępczy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>