PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK

U większości chorych z zaawansowaną niewydolnością nerek występuje retencja Na+ i H20, manifestująca się głównie nadciśnieniem tętniczym (hiperwolemicz- nym) i rzadziej obrzękami. Retencja taka występuje zwykle u chorych z GFR < 20 ml/min, pobierających nadmierne ilości Na+ i HzO przekraczające pojemność wydalniczą resztkowego miąższu nerkowego. Przy GFR < 20 ml/min skuteczność moczopędna leków tiazydowych i tiazydopodobnych jest prawie zerowa (z wyjątkiem metozalonu). Dlatego też u chorych takich należy stosować diuretyki pętlowe. Przy GFR < 20 ml/min również działanie diuretyczne pętlowych diuretyków gwałtownie się zmniejsza, co zmusza do zwiększenia dawki, obciążonej poważnym ryzykiem wystąpienia objawów niepożądanych (uszkodzenie słuchu).

Chociaż działanie diuretyczne można uzyskać nawet u chorych z GFR < 5 ml/min, podając 1-2 g furosemidu lub 12-60 mg bumetanidu, piretamidu lub torasemidu, należy pamiętać o nieodwracalności niektórych objawów niepożądanych, sprowokowanych podaniem tak dużych dawek leków moczopędnych. Stąd wypływa następujący ważny wniosek: u chorych z GFR < 5 ml/min, wykazujących objawy retencji Na+ i HzO, należy przede wszystkim drastycznie ograniczyć podaż tych składników w diecie, a w razie konieczności zastosować dializoterapię z ultrafiltracją.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>